Những mặt hàng SBAY không nhận gửi:

+ Các chất cấm, thuốc phiện, hợp chất từ thuốc phiện, chất ma túy, các chất kích thích thần kinh. Các loại vũ khí đạn dược, tranh thiết bị quân sự. Văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, tài liệu chống phá lại nhà nước Việt Nam. Các mặt hàng dễ nổ, dễ cháy các chất gây nguy hiểm hoặc làm ô nhiễm môi trường. Các loại hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông.
+ Động thực vật tươi sống, các loại nông sản thực phẩm chưa qua xử lý sơ chế. Hàng thực phẩm không có bao bì nhãn mác của nhà sản xuất , không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Vật phẩm, ấn phẩm hàng hóa cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của Liên minh bưu chính thế giới.
+ Các loại mệnh giá tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các loại giấy tờ khác có giá trị như tiền, vàng bạc, đá quý, bạch kim, kim loại quý.
+ Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi được gửi cho nhiều người khác nhau, nhiều địa chỉ khác nhau.

Những mặt hàng SBAY nhận gửi có điều kiện:

+ Hàng hóa, ấn phẩm, tài liệu gửi có điều kiện vào nước nhận thực hiện theo thông báo của liên minh Bưu chính thế giới.
+ Các loại hàng hóa kinh doanh thương mại phải có đầy đủ chứng từ thuế, hóa đơn, invoice hợp lệ của pháp luật.
+ Các loại hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện đúng theo quy định của của cơ quan chuyên nghành có thẩm quyền.
+ Hàng hóa chất bột, chất lỏng phải được đóng gói đảm bảo an toàn không gây ảnh hưởng đến người và phương tiện trong quá trình vận chuyển. Phải có các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của an ninh hàng không và hãng chuyển phát.

Trách nhiệm của người gửi:

+ Chuẩn bị bưu gửi được đóng gói an toàn, trong một số trường hợp cần hỗ trợ đóng gói SBAY sẽ hỗ trợ khách hàng. SBAY sẽ cung cấp miễn phí bao bì và túi pack chuyên dụng.
+ Khai báo đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến người nhận bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết hàng hóa ( tên loại, số lượng, giá trị) trên vận đơn của SBAY. Người gửi chịu trách nhiệm toàn bộ về các thông tin đã kê khai, trong trường hợp xảy ra sai xót người gửi phải chịu các chi phí phát sinh liên quan( nếu có).
+ Thanh toán đầy đủ toàn bộ cước phí gửi hàng và các loại chi phí khác nếu có ( phí gửi hàng, phí đóng gói, phí kiểm dịch, phí làm MSDS, đăng ký FDA , thuế nhập khẩu, xuất khẩu…)

Trách nhiệm của SBAY:

+ Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi, kiểm kê số lượng hàng hóa thực tế với bản kê khai của người gửi. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật SBAY có quyền từ chối phục vụ.
+ Làm các thủ tục liên quan để vận chuyển lô hàng và cập nhật thông tin vận chuyển thường xuyên cho khách hàng.
+ SBAY có trách nhiệm đảm bảo an toàn bưu gửi của khách hàng kể từ khi nhận đến khi phát cho người nhận, hoặc người có quyền nhận. Trung gian thay mặt khách hàng đứng ra giải quyết khiếu nại, bồi thường cho khách hàng với các hãng chuyển phát nhanh mà SBAY làm đại lý. SBAY không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp gián tiếp do việc mất, hư hỏng và phát hàng chậm gây nên.
+ Trong trường hợp mất mát, hư hỏng mức bồi thường áp dụng theo hãng hàng không, nhưng không vượt quá 100 USD cho một lô hàng vận chuyển đói với lô hàng không mua thêm bảo hiểm và hoàn lại 100% cước phí vận chuyển của lô hàng đó.
+ Thời gian khiếu nại: Mọi thông tin khiếu nại về lô hàng chỉ được chấp nhận khi thông tin được gửi bằng văn bản về văn phòng của SBAY trong phòng 30 ngày kể từ ngày SBAY chấp nhận vận chuyển lô hàng, và không được chậm hơn 02 ngày kể từ ngày lô hàng được phát tại địa chỉ của người nhận.