Kiểm dịch thực vật xuát khẩu hàng nông sản, thực vật

Công ty hay cá nhân có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập các mặt hàng liên quan đến nông sản, xuất xứ thực vật thì trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan nhà nước cấp....

Chi tiết