Câu hỏi thường gặp

Đối với những khách hàng lần đầu gửi hàng, hay gửi nhiều lần vẫn có những vấn đề chưa hiểu rõ, hoặc có những từ ngữ chuyên dùng trong chuyển phát nhanh mà khách hàng chưa hiểu. Trong mục này chúng tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi thường gặp để các bạn tìm hiểu thêm:...

Chi tiết

Cân nặng thể tích là gì?

Rất nhiều trường hợp mới gửi hàng lần đầu bị bất ngờ khi công ty chuyển phát nhanh tính cước phí theo cân nặng thể tích là số lớn hơn nhiều so với cân nặng thực tế của lô hàng....

Chi tiết

Phụ phí nhiên liệu là gì?

Phụ phí nhiên liệu là phần phụ phí bắt buộc được tính vào cước phí gửi hàng, do giá nhiên liệu biến động mà mức phụ phí nhiên liệu cũng biến động và thường được tính bằng %....

Chi tiết

Vùng sâu vùng xa là gì?

Khi bạn gửi hàng đến địa điểm cụ thể ở một quốc gia nào đó, đôi khi bên chuyển phát nhanh nói địa chỉ của người nhận thuộc vùng sâu vùng xa và tính thêm phí cho bạn vậy vùng sâu vùng xa là gì và nơi nào là thuộc vùng sâu vùng xa?...

Chi tiết

Mã bưu chính ( Zipcode/ Postcode) là gì?

Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm....

Chi tiết