Hạn chế nhập khẩu vào Nga

Gần đây các cơ quan Hải quan tại Nga đang thắt chặt việc hạn chế nhập khẩu các lô hàng đến Nga, mà đặc biệt là các lô hàng phải nộp thuế được gửi tới địa chỉ nhà riêng. Hiện tại những lô hàng này sẽ phải chịu sự xem xét kỹ lưỡng nhằm nỗ lực cải thiện tính chính xác của các tà...

Chi tiết

UPS mở rộng dịch vụ tại Myanmar

UPS là vui mừng thông báo rằng từ 02 tháng 3 năm 2015, giao hàng UPS Express và hợp đồng dịch vụ logistics sẽ có mặt tại Myanmar. Với việc mở rộng này, khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ giao hàng kịp thời và bền bỉ đến từ Myanmar....

Chi tiết

Dịch vụ giới hạn đối với những lô hàng Pin Lithium Ion

UPS là vui mừng thông báo rằng từ 02 tháng 3 năm 2015, giao hàng UPS Express và hợp đồng dịch vụ logistics sẽ có mặt tại Myanmar. Với việc mở rộng này, khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ giao hàng kịp thời và bền bỉ đến từ Myanmar....

Chi tiết