Rất nhiều trường hợp mới gửi hàng lần đầu bị bất ngờ khi công ty chuyển phát nhanh tính cước phí theo cân nặng thể tích là số lớn hơn nhiều so với cân nặng thực tế của lô hàng. Trong vận chuyển quốc tế và ở đây là vận chuyển hàng không người ta tính phí dựa trên so sánh giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng được quy đổi từ thể tích của lô hàng và khối lượng tính phí là số lớn hơn.

Trọng lượng tính theo thể tích được tính như sau:

(L x H x W)/5000 – Trong đó L: Chiều dài ; H: Chiều cao; W: Chiều rộng

Sau khi tính được khối lượng theo thể tích bạn so sánh với khối lượng theo cân nặng số nào lớn hơn thì khối lượng tính phí sẽ tính theo số đó. Vì vậy bạn có thể tự tính được cân.