Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Trong vận chuyển quốc tế mã bưu chính là bắt buộc trên dòng địa chỉ, nếu người gửi hàng không biết hoặc không tìm được thì các công ty vận chuyển sẽ hỗ trợ người gửi. Để tra cứu mã bưu chính không khó khi bạn có mạng lưới internet đa số các quốc gia đều có hệ thống mã bưu chính rất rõ ràng.

             Ngoài ra có mã bưu điện các bạn có thể tra cứu trước được thời gian phát hàng, ngày phát hàng dự kiến để chủ đổng gửi bưu phẩm để không bị chậm trễ hay lỡ hẹn. Thông thường với địa chỉ mà người nước ngoài cung cấp trên dòng địa chỉ đã bao gồm mã bưu chính, nó có thể là số, chữ, tổ hợp chữ và số liền nhau đúng trước tên quốc gia hoặc tên thành phố.

Ví dụ về mã bưu chính: Hà Nội - Việt Nam : 100000

                                          Nada-ku, Kobe City, Japan: 657-0831

                                          Stockholm, Sweden: 3111- 215

                                          TORONTO, CANADA: M4A2M8

                                          OHIO, USA: 45240