Đối với những khách hàng lần đầu gửi hàng, hay gửi nhiều lần vẫn có những vấn đề chưa hiểu rõ, hoặc có những từ ngữ chuyên dùng trong chuyển phát nhanh mà khách hàng chưa hiểu. Trong mục này chúng tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi thường gặp để các bạn tìm hiểu thêm: