Trong vận chuyển quốc tế đối với một số mặt hàng chất lỏng, chất bột hoặc một số dạng vật chất khác nếu an ninh hàng không xét thấy trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến con người hoặc hàng hóa khác họ sẽ yêu cầu người gửi cung cấp bản phân tích thành phần lý hóa hay viết tắt là MSDS (Material Safety Data Sheet) là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất, dạng vật chất cụ thể nào đó.

                            

Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất, dạng vật chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng hoặc tiếp xúc phải.

Thông thường một bản MSDS đúng tiêu chuẩn sẽ bao gồm 16 phần và được viết bằng tiếng anh đòi hỏi bạn phải am hiểu về hàng hóa bao gồm thành phần thuộc tính chung, dạng vật chất …Tuy nhiên đối với người không quen làm sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, khi các bạn gửi hàng qua Chuyển phát nhanh quốc tế SBAY chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ làm MSDS và các giấy tờ liên quan để đảm bảo lô hàng được vận chuyển đi đúng thời gian và lịch trình.