Gần đây các cơ quan Hải quan tại Nga đang thắt chặt việc hạn chế nhập khẩu các lô hàng đến Nga, mà đặc biệt là các lô hàng phải nộp thuế được gửi tới địa chỉ nhà riêng. Hiện tại những lô hàng này sẽ phải chịu sự xem xét kỹ lưỡng nhằm nỗ lực cải thiện tính chính xác của các tài liệu được đính kèm theo lô hàng.

Những yêu cầu bổ sung này dẫn đến việc một số lượng hàng bị giữ lại tại hải quan và trì hoãn trong việc phát hàng mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Do đó, UPS tạm thời ngưng chấp nhận các lô hàng phải nộp thuế gửi tới địa chỉ nhà riêng tại Nga cho tới khi có thông báo mới.

Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về việc này và sẽ cùng sát cánh với các cơ quan hải quan Nga để tìm ra một giải pháp nhanh chóng.

UPS tiếp tục chấp nhận tất cả các lô hàng chứng từ không chịu thuế tới các địa chỉ nhà riêng tại Nga và tất cả các lô hàng thương mại được gửi tới các doanh nghiệp.