UPS là vui mừng thông báo rằng từ 02 tháng 3 năm 2015, giao hàng UPS Express và hợp đồng dịch vụ logistics sẽ có mặt tại Myanmar. Với việc mở rộng này, khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ giao hàng kịp thời và bền bỉ đến từ Myanmar.

Cùng với các dịch vụ hàng không và đường biển ra mắt tháng 08 năm ngoái, đề nghị mới của UPS ở Myanmar giúp các doanh nghiệp mở rộng tầm với của họ và tích hợp các thị trường mới nổi vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về việc mở rộng mới này và làm thế nào bạn có thể được hưởng lợi từ nó, xin vui lòng
Truy cập http://sbayexpress.com/ để có giá dịch vụ mới nhất.