Một số hãng hàng không chuyển chở hành khách và vận chuyển hàng hóa UPS sử dụng để phục vụ cho một số thị trường trên thế giới hiện nay cấm các chuyến hàng pin lithium ion đóng gói mà không kèm thiết bị (UN3480, vận chuyển theo quy định tại mục II của IATA đóng gói Instruction 965) trên máy bay của họ.

Do vậy, một số quốc gia nay không chấp nhận những lô hàng.
Vui lòng truy cập http://www.ups.com/content/vn/vn/about/news/service_updates/20150504_ion_batteries.html để biết danh sách những địa điểm mà dịch vụ không khả dụng bằng đường hàng không cho các loại này của các lô hàng vận chuyển pin.